Nội thất nhà chị Vân Metro Hải Phòng

 

Các hạng mục thi công:

Phòng bếp - phòng khách - phòng ngủ Master - phòng ngủ con gái - Phòng thờ - cử thông phòng - và các hạng mục con.

phương án thi công:

Viết bình luận