Trang bị đóng mới các loại bàn ghế cho UBND phường Đông Hải 2

Tổng mức đầu tư: 0904.21.26.20 - 0936.614.416

Các hạng mục thi công gồm:

Bàn gế phòng hội trường. tủ tài liệu, bàn họp elip ,bục phát biểu,bục tượng bác,bàn ghế phòng 1 cửa

và 1 số các hạng mục nội trhaats khác...

Viết bình luận